อีเมล์:

โปรดใส่อีเมล์
รหัสผ่าน:

โปรดใส่ 6~16 ตัวอักษร(อังกฤษ หรือ ตัวเลข)
ยืนยันรหัสผ่าน:

โปรดใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
   “กระบี่เทพธิดา” เป็นเกมส์ออนไลน์ RPG ที่นำตำนานของชาวตะวันตกมาเป็นภูมิหลังเกมส์ ภาพในเกมส์งดงามสุดสวย รูปแบบตัวละครออกแบบดีเยี่ยม ทุกการกระทำของตัวละครชีวิตชีวา ทำให้ผู้เล่นเหมือนได้เข้าสู่โลกระหว่างกระบี่กับเมจิกจริง

Facebook
กระบี่เป็นราชาอาวุธ นักกระบี่ที่มีกระบี่เป็นอาวุธไม่ว่าจะเข้าโจมตีหรือป้องกันตัวก็มีประสิทธิภาพที่ดี วิชากระบี่และวิชาตัวเบาที่ปราดเปรียวทำให้พวกเขาโจมตีแม่นยำและหลบหลีกได้อย่างสง่างสาม.