E-mail:
แนะนำให้ท่านกรอก Email ที่ใช้งานจริงเพื่อใช้เป็น ID
รหัสผ่าน:
โปรดใส่6-20ตัวอักษร ห้ามใส่ตัวอักษรพิเศษ
ยืนยันรหัสผ่าน:
กรุณากรอกรหัสอีกครั้ง
   「เจ้าชู้สามก๊ก」เป็นเกมRPGกลยุทธ์ออนไลน์ที่นำประวัติศาสตร์สามก๊กมาเป็นภูมิหลัง ภาพเกมงดงาม รูปแบบตัวละครดี ทุกการกระทำชีวิตชีวา ทำให้ผู้เล่นตื่นตระหนกตกใจและสะท้านใจเหมือนกลับไปยุคสามก๊กจริงๆ.

facebook
หน้าแรก>ประกาศ>น้ำยาและน้ำค้างเซียน

น้ำยาและน้ำค้างเซียน

2013-11-13

สูตรน้ำยา:

ใช้ป้ายสั่งที่มีเลเวลเหมาะสมไปแลกน้ำยาที่ฮัวโต๋

รับน้ำยา1ขวดในแต่ละครั้ง


สูตรน้ำยาพลังขั้น 1:  เงิน 2

สูตรน้ำยาพลังขั้น 2:  ทอง 9

สูตรน้ำยาพลังขั้น 3:  ขนหงส์ 14 คริสตัลหยาบ 5

สูตรน้ำยาพลังขั้น 4: หู่เจิ้น 24  หยกหวงหลง 24  จินจูน 24  โมรา 18

สูตรน้ำยาพลังขั้น 5:  จินจูน 27 หยกหวงหลง 27 ไข่มุก 36 ถุงหอม 24 หู่เจิ้น 27

สูตรน้ำยาพลังขั้น 6:  แร่เหล็กดำ 42 หญ้าเฟิ่งเหว่ย 60 แร่ทอง 42 ขวดเซียน 42 ตี้เซียนเจี๋ย 53 

แร่ทองล้ำเลิศ 4


สูตรน้ำยาวิชาล้ำเลิศขั้น 1:  เงิน 2

สูตรน้ำยาวิชาล้ำเลิศขั้น 2:  ทอง 9

สูตรน้ำยาวิชาล้ำเลิศขั้น 3:  ยันต์ปากั้ว 14  คริสตัลหยาบ 5

สูตรน้ำยาวิชาล้ำเลิศขั้น 4:  หู่เจิ้น 24  ถุงหอมล้ำเลศ 14  จินจูน 18  โมรา 18

สูตรน้ำยาวิชาล้ำเลิศขั้น 5:  หู่เจิ้น 27  ไข่มุก 36  หยกหวงหลง 27  ถุงหอม 24  ขวดเซียน 42

สูตรน้ำยาวิชาล้ำเลิศขั้น 6:  ไข่มุก 42  แร่ทอง 42  แร่เหล็กดำ 42 แร่เหล็ก 32  ตี้เซียนเจี๋ย 60 หญ้าเฟิ่งเหว่ย 60


สูตรน้ำยาวิชาเวทขั้น 1:  เงิน 2

สูตรน้ำยาวิชาเวทขั้น 2:  ทอง 9

สูตรน้ำยาวิชาเวทขั้น 3:  ยันต์ปากั้ว 14  คริสตัลหยาบ 5

สูตรน้ำยาวิชาเวทขั้น 4:  หยกหวงหลง 24  ถุงหอมล้ำเลศ 14  จินจูน 18  หินโมรา 18

สูตรน้ำยาวิชาเวทขั้น 5:  ถุงหอมล้ำเลศ 21 ไข่มุก 36 โมรา 27 ถุงหอม 24  ขวดเซียน 42

สูตรน้ำยาวิชาเวทขั้น 6:  แร่ทอง 42 หญ้าเฟิ่งเหว่ย 60 จุ้ยหุนเซียง 42 แร่ทองล้ำเลิศ 4  ตี้เซียนเจี๋ย 52 ขวดเซียน 42


สูตรน้ำค้างเซียน

ใช้ป้ายสั่งไปแลกน้ำค้างเซียนที่ฮัวโต๋ในเมืองเย่เลเวล60

ใน1ครั้งน้ำค้างเซียนขั้น1แลกน้ำยาขั้น1ได้6ขวด

ใน1ครั้งน้ำค้างเซียนขั้น2แลกน้ำยาขั้น2ได้5ขวด

ใน1ครั้งน้ำค้างเซียนขั้น3แลกน้ำยาขั้น3ได้4ขวด

ใน1ครั้งน้ำค้างเซียนขั้น4แลกน้ำยาขั้น4ได้3ขวด

ใน1ครั้งน้ำค้างเซียนขั้น5แลกน้ำยาขั้น5ได้2ขวด


สูตรน้ำค้างเซียนพลังขั้น1: จุ้ยหุนเซียง6 ตี้เซียนเจี๋ย6

สูตรน้ำค้างเซียนพลังขั้น2: จุ้ยหุนเซียง12 ตี้เซียนเจี๋ย12

สูตรน้ำค้างเซียนพลังขั้น3: จุ้ยหุนเซียง36 ตี้เซียนเจี๋ย36 แร่ทองล้ำเลิศ3

สูตรน้ำค้างเซียนพลังขั้น4: เขากวาง29 ตาแมว20 หินทองล้ำเลิศ29 น้ำค้างบริสุทธ์39

สูตรน้ำค้างเซียนพลังขั้น5: ตาแมว29 หินทองล้ำเลิศ44 น้ำค้างบริสุทธ์58 ศิลาดลจูกวาง45 คริสตัลม่วง58


สูตรน้ำค้างเซียนวิชาล้ำเลิศขั้น1: จุ้ยหุนเซียง6 ตี้เซียนเจี๋ย6

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาล้ำเลิศขั้น2: จุ้ยหุนเซียง12 ตี้เซียนเจี๋ย12

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาล้ำเลิศขั้น3: จุ้ยหุนเซียง36 ตี้เซียนเจี๋ย36 แร่ทองล้ำเลิศ3

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาล้ำเลิศขั้น4: เขากวาง29 ตาแมว20 หินทองล้ำเลิศ29 น้ำค้างบริสุทธ์39

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาล้ำเลิศขั้น5: ตาแมว29 หินทองล้ำเลิศ44 น้ำค้างบริสุทธ์58 ศิลาดลจูกวาง45 คริสตัลม่วง58


สูตรน้ำค้างเซียนวิชาเวทขั้น1: จุ้ยหุนเซียง6 ตี้เซียนเจี๋ย6

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาเวทขั้น2: จุ้ยหุนเซียง12 ตี้เซียนเจี๋ย12

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาเวทขั้น3: จุ้ยหุนเซียง36 ตี้เซียนเจี๋ย36 แร่ทองล้ำเลิศ3

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาเวทขั้น4: เขากวาง29 ตาแมว20 หินทองล้ำเลิศ29 น้ำค้างบริสุทธ์39

สูตรน้ำค้างเซียนวิชาเวทขั้น5: ตาแมว29 หินทองล้ำเลิศ44 น้ำค้างบริสุทธ์58 ศิลาดลจูกวาง45 คริสตัลม่วง58


สถานการณ์น้ำยาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น:

น้ำยาขั้น7ยังไม่เปิดให้ผลิต

ขั้น1

10

5


ขั้น2

15

10

5


ขั้น3

20

15

10

5


ขั้น4

25

20

15

10

5


ขั้น5

30

25

20

15

10

5


ขั้น6

35

30

25

20

15

10

5


ขั้น7

40

35

30

25

20

15

10

5

ติดต่อเรา| ข้อตกลงและเงื่อนไข